Mango

Spanish global apparel brand

Quick facts

rating
D

Bad

country of origin

Spain

mother company

Mango MNG Holding SA

How sustainable is Mango?

Mango is een modemerk met winkels over de hele wereld. Het Spaanse bedrijf vertoont de eerste tekenen van verbeteringen en toezeggingen in de richting van duurzamere praktijken, maar is er nog lang niet. Arbeidsrechten zijn vooral interessant om verder te onderzoeken met Mango, aangezien het een van de bedrijven was die produceerde in het Rana Plaza toen een ramp plaatsvond. Hoewel het bedrijf het juridisch bindende Bangladesh-akkoord ondertekende, waarin fabrikanten afspraken de arbeidsomstandigheden in Bangladesh te verbeteren, weigerde het nadien compensatie te betalen aan de slachtoffers. Na veel druk van buitenaf betaalde het bedrijf wel schadevergoeding, maar maakte het bedrag niet openbaar. Nu dat gezegd en gedaan is, is het interessant om te zien hoe het bedrijf er vandaag voor staat. Ten tijde van de ramp in Rana Plaza deden veel bedrijven die in risicolanden produceerden, zelf de audits en sinds de ramp was een van de grote veranderingen in de mode-industrie de invoering van onafhankelijke audits door derden die zorgen voor goede arbeidsrechten in de toeleveringsketen. Sinds 2017 werkt het bedrijf samen met Amfori en heeft het het Business Social Compliance Initiative geïmplementeerd om de sociale prestaties in zijn toeleveringsketen te verbeteren. De organisatie voert audits uit bij derde partijen en ziet erop toe dat de rechten van de werknemers die in de gedragscode worden beschreven, worden nageleefd. Het Amfori-systeem is intern en de resultaten van de audits worden niet gepubliceerd, dus wat we eigenlijk weten over de arbeidsomstandigheden is heel weinig. Wat we wel weten is dat het bedrijf geen lijst van fabrieken publiceert en dat de gedragscode niet voorziet in de betaling van een leefbaar loon. Het bedrijf begint zich op milieugebied te verbeteren. Het publiceert een duurzaamheidsverslag en gegevens over de koolstofemissies die het jaarlijks genereert, inclusief de emissies in de toeleveringsketen. Het heeft een deel van de emissies in zijn eigen faciliteiten gecompenseerd, maar er worden geen gegevens verstrekt over de feitelijke emissie- en waterreducties en verbeteringen in het gebruik van hernieuwbare energie. Er is ook geen noemenswaardige doelstelling om de emissies in de toekomst te verminderen. Materiaal sourcing blijft grotendeels onbekend. Het merk geeft wel aan dat het 117.672.237 m2 vezels gebruikte in 2017 en dat 55% daarvan synthetische chemische vezels waren en 45% een natuurlijke oorsprong had. Er is geen informatie over welke materialen dit precies zijn en geen percentages over of deze specifieke materialen zijn ingekocht, maar MANGO geeft wel aan dat het bedrijf in 2017 meer dan 4 miljoen kledingstukken in met duurzame kenmerken heeft geproduceerd, wat neerkomt op 3% van de gehele productie van MANGO, inclusief al haar lijnen. De werkelijke betekenis van deze laatste zin is aan u. Wat wel duidelijk is, is dat het bedrijf werkt aan het verbeteren van het percentage duurzamere materialen, en dat blijkt uit zijn ambitieuze doelstelling voor 50% duurzamer katoen in 2020 en een partnerschap met het Better Cotton Initiative. Ook de materialen die van dieren afkomstig zijn, blijven onbekend.

Publication date: March 31st 2020
Show sources

Best alternatives

loading..

Sustainable shopping made easy

┬ę Fairify 2020